Te Taunahatanga o Te Puna i te Ao Marama

Please scroll to navigate through site.

E uta ana... /

This site uses Audio. Headphones are recommended.

Me tuku ēnei kōrero tuku iho i runga i te mōhio, he rerekē ngā kōrero kei tēnā, kei tēnā. Hei awhi i aua rerekēnga, i ētahi wā, ka whakauruhia atu hoki ērā atu kōrero ki roto i ngā kupu tāpiri. Me te āta tuhi atu hoki ki konā, i ahu mai aua kōrero i hea, i a wai.

Nukutawhiti FULL STORY.pdf

Te Taunahatanga o Te Puna i te Ao Marama

Please scroll to navigate through site.

Loading... /

This site uses Audio. Headphones are recommended.

As with any historical narrative there will be many variations between one account of events and another. This happens because multiple people witnessed each historical event, and each has their own way of retelling it. To acknowledge the different versions of the narrative, in the full story we have sometimes included different retellings of the same story in the footnotes; and we have clearly indicated our sources. Link below:

Nukutawhiti FULL STORY.pdf
English Te Reo
sfx orotaunaki
sound fx toggle
sfx orotaunaki
music puoro
background sound fx  toggle
music puoro
clouds landscape
ground
Tokaakuaku Rock Driftwood Kupe Large bush Small bush Driftwood fire
Rock
Tokaakuaku Kupe
Driftwood
 
 
dark cloud dark cloud dark cloud
sky sun eclipse cloud cloud cloud dark cloud dark cloud dark cloud
dunes
sun eclipse
hello

Credits

Producer | Director | Audio Production | Marketing

Tema Kwan of Marae Tech Ltd.

Kai Rangahau | Kaitito

This resource is informed by archival research work undertaken by Dr Melinda Webber and Kapua O’Connor as part of a Marsden funded project titled “A fire in the belly of Hineāmaru”.

Funded by

Te Rūnanga A Iwi o Ngāpuhi with funding from Toikuranui - The Ministry of Education

Web Developers

Parasol Ltd. and Nick Whiu

Art & Animations

Nikora Ngaropo Motion & Design

Te Reo Māori

Quinton Hita

Taonga Pūoro

Jo’el Kōmene of Reo Rōreka

Taitamariki Workshops

Ākau

Voice over artists

Narrator - Jo’el Komene

Nukutawhiti - Joby Hopa

Kupe - Hohepa Maclean

Puhimoanaariki - Marcia Hopa

Kurī - Phoenix Ruka

Communications Strategy

Tui Comms

Waiata

Karanga Hokianga - Pa Taite (Te Rarawa)

marae.tech@gmail.com

Scroll